ผูู้สนับสนุน

หน่วยงานผู้สนับสนุน งานดูแลผู้ป่วยเอดส์ของเรา

[img src=http://www.gloryhutfoundation.or.th/wp-content/flagallery/e0b89ce0b8b9e0b8b9e0b989e0b8aae0b899e0b8b1e0b89ae0b8aae0b899e0b8b8e0b899/thumbs/thumbs_logo-passover-band.jpg]840Passover band
วงดนตรีเยาวชน ในท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี ผู้ให้การสนับสนุนโดยการระดมทุนจากงานแสดงดนตรีมอบเงินให้กับมูลนิธิกระท่อมพระสิริเพื่อซื้อรถรับส่งผู้ป่วยของโครงการฯ
[img src=http://www.gloryhutfoundation.or.th/wp-content/flagallery/e0b89ce0b8b9e0b8b9e0b989e0b8aae0b899e0b8b1e0b89ae0b8aae0b899e0b8b8e0b899/thumbs/thumbs_img-213x300.jpg]16480สโมสรโรตารี่ พัทยา
ให้การสนับสนุนโดยการจัดงานระดมทุนให้กับมูลนิธิฯ
[img src=http://www.gloryhutfoundation.or.th/wp-content/flagallery/e0b89ce0b8b9e0b8b9e0b989e0b8aae0b899e0b8b1e0b89ae0b8aae0b899e0b8b8e0b899/thumbs/thumbs_recycle_b.jpg]15850ธนาคารรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อมสีเขียว
ให้เงินทุนกับเราในการสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยของมูลนิธิเราที่ จังหวัดสระบุรี
[img src=http://www.gloryhutfoundation.or.th/wp-content/flagallery/e0b89ce0b8b9e0b8b9e0b989e0b8aae0b899e0b8b1e0b89ae0b8aae0b899e0b8b8e0b899/thumbs/thumbs_logo-pattaya.jpg]15310เมืองพัทยา
มอบเงินทุนในการดำเนินงานโครงการบ้านพักผู้ป่วยเอดส์ของเราตลอดปี 2555
[img src=http://www.gloryhutfoundation.or.th/wp-content/flagallery/e0b89ce0b8b9e0b8b9e0b989e0b8aae0b899e0b8b1e0b89ae0b8aae0b899e0b8b8e0b899/thumbs/thumbs_psclogo.jpg]14820พัทยาสปอร์ตคลับ
บริจาคมอบสิ่งของจำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยของมูลนิธิ
[img src=http://www.gloryhutfoundation.or.th/wp-content/flagallery/e0b89ce0b8b9e0b8b9e0b989e0b8aae0b899e0b8b1e0b89ae0b8aae0b899e0b8b8e0b899/thumbs/thumbs_logo-pattaya.jpg]1090
[img src=http://www.gloryhutfoundation.or.th/wp-content/flagallery/e0b89ce0b8b9e0b8b9e0b989e0b8aae0b899e0b8b1e0b89ae0b8aae0b899e0b8b8e0b899/thumbs/thumbs_logo_jpg_farge_8kd4n_primary.jpg]1090