ขอขอบคุณคุณ ตั้ว และคุณแป้ง/คุณ โป้ง และ ภรรยา

ราทุกคนในมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอขอบคุณคุณ ตั้ว และคุณแป้ง ที่ได้ นำของใช้จำเป็น และข้าวสารมามอบให้เป็นกำลังใจ เราทุกคนยินดีอย่างมากที่ ท่านได้มีความใจดีต่อเรา ที่มาเยี่ยมสมาชิก ที่กระท่อมพระสิริ และในวันเดียวกัน คุณ โป้ง และ ภรรยา ได้นำปลาทูสด ข้าวสาร ไข่สด มามอบให้เราด้วยอีกเช่นกัน เราทุกคนทราบซึ้งในเมตตาจิตของทุกท่าน สมาชิกกระท่อมพระสิริ และ คณะทำงานทุกคนขอพระเจ้าอวยพร ให้ทุกท่าน จะประสพแต่ความสุขและสันติสุขในชีวิตยิ่งๆขึ้นไป และขอให้ท่านประสพความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตเช่นกัน
ขอพระเจ้าอวยพรมากมาย
เอเมน

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%a7 %e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%87
มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอน้ำใจจากท่านในการดูแลและให้การพักพิงแก่ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่ด้อยโอกาสในการดำเนินชีวิตมามากกว่า 11 ปี
เรายังต้องการการสนับสนุนจากท่านอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นทุนทรัพย์ และ กำลังใจ
ท่านสามารถ ร่วมบริจาค ได้ที่มูลนิธิกระท่อมพระสิริ
บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัทยา
ชื่อบัญชี มูลนิธิกระท่อมพระสิริ
หมายเลขบัญชี 484 – 415 – 735 – 6
หรือ มอบของใช้ที่จำเป็นให้เรา โปรดติดต่อ หมายเลข 084 – 010 – 2006 คุณโดม (เลขาธิการมูลนิธิกระท่อมพระสิริได้ทุกวัน และเวลาทำการ )
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้ประสพแต่สันติสุขตลอดไป
เอเมน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอบคุณ PILC ที่ให้ความกรุณา

ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณ PILC ที่ให้ความกรุณา และช่วยเหลือ มูลนิธิกระท่อมพระสิริเสมอมา ตลอดทุกๆ 2 สัปดาห์ ของทุกเดือน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ได้รับความกรุณาจากเมตตาจิตของ PILC มาทุกๆเดือน เราทุกคนในมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอพระเจ้าโปรดทรง อำนวยพรให้ PILC ประสพแต่ความสำเร็จในการทำงาน และขออวยพรให้ทุกท่านที่มีส่วนในการสนับสนุน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ได้รับผลอันดีเช่นนี้ตลอดไป
เอเมน

pilc

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

คุณอ้อม ได้นำ ทับทิมกรอบ แสนอร่อยมา

คุณอ้อม ได้นำ ทับทิมกรอบ แสนอร่อยมามอบเป็นกำลังใจให้กับ สมาชิก บ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ สมาชิกทุกคนได้รับกำลังใจในความกรุณาจากคุณอ้อมอย่างมากมาย ขอพระเจ้าโปรดทรงอวยพร คุณอ้อมและครอบครัวให้ประสพแต่ผลอันดีงามในชีวิตตลอดไป เอเมน

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1
ท่านสามารถติดต่อเพื่อบริจาคสิ่งของ ที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ด้อยโอกาสได้ทุกวัน ที่ หมายเลข 084-010-2006 (คุณโดม เลขาธิการมูลนิธิกระท่อมพระสิริ)
มูลนิธิขอพระเจ้าทรงอำนวยพรให่ทุกท่านประสพความดีงามในชีวิตทุกๆวัน
เอเมน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอบคุณคุณพา ร้านอาหาร BELLA italian restaurant

มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณคุณพา ร้านอาหาร BELLA italian restaurant pattaya (เบลล่า)พัทยา ได้มอบทุนทรัพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นประจำสม่ำเสมอ ทุกเดือน เราทุกคนใน บ้านพักรักษืเพื่อน และ มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขออธิษฐานจิต ให้กิจการร้านอาหารของท่าน จะประสพผลการดำเนินกิจการที่รุงเรืองยิ่งๆขึ้นไป และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในร้านมีสุขภาพที่ดี มีความมั่นคงในกิจการตลอดไป ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านทุกคน
เอเมน

%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%9e%e0%b8%b2
ท่านสามารถให่การสนับสนุนผู้ป่วยติดเชื้อที่ด้อยโอกาสไดที่
มูลนิธิกระท่อมพระสิริ หรือ บริจาคได้ที่
บัญชี ; ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัทยา
ชื่อบัญชี ; มูลนิธิกระท่อมพระสิริ
เลขบัญชี ; 484 – 415 – 735 – 6
มูลนิธิกระท่อมพระสิริขอให้ทุกท่านประสพความสำเร็จในชีวิตของท่านทุกประการ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอขอบคุณพี่บัง ใจดี

สมาชิก ” บ้านพักรักษ์เพื่อน” มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอขอบคุณพี่บัง ใจดี นำ ไก่สด อาหารสด ผักสด มามอบเพื่อใช้ประกอบอาหารให้กับ ผู้ป่วยและสมาชิก ของบ้านพัก มูลนิธิกระท่อมพระสิริ เราทุกคน ขอ อธิษฐานจิต ให้ กิจการงานของพี่บัง ประสพ ความเจริญรุ่งเรือง และขอให้พี่บัง และครอบครัวของพี่บังทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้น ทุกๆวัน พระเจ้าอวยพรตลอดไป
เอเมน%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%871
ท่านสามารถติดต่อเลี้ยงอาหารให้กับผู้ป่วย บ้านพักรักษืเพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริได้ทุกวัน ทุกเวลา หมายเลขโทรศัพท์ 084-010-2006 (คุณโดม เลขาธิการมูลนิธิกระท่อมพระสิริ)
หรือ มาเยี่ยมเยียน สมาชิกที่ มูลนิธิกระท่อมพระสิริได้ทุกวัน ในเวลาทำการ
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านตลอดไป

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอบคุณ คุณศรีนวล เฟรมมิง และคณะเพื่อนๆ

มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอขอบคุณ คุณศรีนวล เฟรมมิง และคณะเพื่อนๆ ที่ได้ นำ เสื้อผ้า ข้าวสาร มามอบให้เป็นกำลังใจ ให้ผู้ป่วย และสมาชิก มูลนิธิกระท่อพระสิริ ขอพระพรจากองค์พระเจ้าทรงดุแลและคุ้มครองชีวิตของท่าน ตลอดไป
ท่านสามารถร่วมช่วยเหลือ เป็นทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเชื้อไร้ญาติ ได้ที่ บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัทยา
ชื่อบัญชี มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ( The Glory Hut Foundation )
เลขที่บัญชี 484 – 415 – 735 – 6
ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้พระสพแต่ผลอันดีในทุกสิ่ง
เอเมน

%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a51 %e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%a52

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

Thank you to Mr. Kevin

The Glory Hut Foundation would like to say Thank you to Mr. Kevin for help and support us by raw foods and alway come to visit us in every mounth .May God bless him for every good thing to him. Amen
You may help and support us in The Glory Hut Foundation or you can donate to help our patiens to
Bangkok Bank ( Pattaya )
account name ; The Glory hut Foundation
account number ; 484 – 415 – 735 – 6kevin

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

Thank you Mrs Marit olin Pettersen

ขอบคุณ พระเจ้า ขอบคุณ คุณมาริทชาวนอรเวย์
มาเยี่ยมและนำเงินมาสนับสนุนมูลนิธิกระท่อมพระสิริ เราหวังใจเหลือเกินว่าจะได้รับความกรุณาจากท่านเสมอไป ขอพระเจ้าอวยพรสุขภาพของท่านการ การทำงานที่จะได้รับกำลังสนับสนุนอีกมากมายยิ่งๆขึ้นไป

เอเมน

marit1 marit2

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอบคุณ คุณอำไพ รักประดิษฐ์

บ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ต้องขอบคุณในความกรุณา และน้ำใจดีๆ จากคุณอำไพ รักประดิษฐ์ นำข้าวสาร น้ำมันพืช นมกล่อง มามอบเป็นกำลังให้กับ สมาชิกบ้านพัก ขอพระเจ้าโปรดทรงอำนวยพระพรให้แก่ท่านในทุกๆด้านด้วยเทอน
ท่านสามารถ ติดต่อเพื่อ มอบของใช้ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงาน ของ มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ได้ตลอด
โทร 084 010 2006 (คุณ โดม) เลขาธิการมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ได้ทุกวัน
หรือ สนับสนุน ทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้ที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขา พัทยา
ชื่อบัญชี มูลนิธิกระท่อมพระสิริ บัญชีออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 484-415-735-6
ขอพระเจ้าอวยพร

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%9e

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอบคุณคุณ อิ๊ด จาก PR คาราโอเกะ

คุณอิ๊ด จาก PR คาราโอเกะ ได้มีน้ำใจมอบเสือผ้า ที่ใช้แล้ว ให้แก่ สมาชิก บ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ทางมูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณในความกรุณานี้อย่างมาก
ขอพระเจ้าอวยพรกิจการของท่านจะประสบแต่ผลอันดียิ่งๆขึ้นไป
บ้านพักรักษ์เพื่อน “มูลนิธิกระท่อมพระสิริ” ยังต้องการเสื้อผ้าผู้ชาย ชุดชั้นใน ชาย กางเกงขาสั้น สำหรับผู้ชาย อยู่พอสมควร ท่านสามารถ นำสิ่งของมามอบให้กับเราได้ทุกวัน ขอพระเจ้าอวยพร%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%941 %e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%942

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment