ขอขอบคุณคุณเก่งเด็กซ่า

ขอขอบคุณคุณเก่งเด็กซ่าและน้องแบมและเพื่อนได้นำเงินและอาหารสด ของใช้และขนม มามอบเป็นกำลังใจเพื่อสนับสนุนมูลนิธิกระท่อมพระสิริ รวมเงินสมทบจากทุกๆดวงใจที่มีความเมตตา ทั้งหมด 17,009บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าบาท) ขอพระเจ้าอวยพระพร และการสมทบทุนครังนี้ ทุกๆคนทุกดวงใจได้ขอน้อมเกล้าเพื่อเป็นมหากุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกฏน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม

%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b21 %e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b22

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอบคุณ คุณชาตภัค เออัลวาราโด

ขอบคุณ คุณชาตภัค เออัลวาราโด ได้นำผ้าอ้อมเด็กและของใช้จำเป็นมามอบ ในวันอาทิตย์ ที่ผ่านมา ขอพระเจ้าอวยพรให้ประสพผลอันดียิ่งๆขึ้นไป. เอเมน

big

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

Thank you Mr Alex King

Thank you Mr Alex King for came to visiting and support for vegetables and food supply may God blessings him in everything. Amen.

alex

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

มูลนิธิกระท่อมพรสิริ ขอขอบคุณ

มูลนิธิกระท่อมพรสิริ ขอขอบคุณ คุณ นิกร คุณพิษณุ คุณจิราภรณ์ คุณดวงดี คุณอัญณารินทร์ คุณรวัญญา และ Mr Byun Young Jun นำข้าวสารและข้างใช้จำเป็นเพื่อช่วยเหลือการทำงานของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ขอพระเจ้าอวยพระพรให้ทุกท่านประสพสุข และความรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไป เอเมน

%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอบคุณ Bangkok Rainbow

ขอขอบคุณ คุณ จตุรงค์ นักวิชาเกรียน กลุ่ม Bangkok Rainbow มามอบเงินช่วยเหลื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ให้มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอพระเจ้าอวยพรตลอดไป เอเมน

%e0%b8%88%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%87

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอขอบคุณ ณธวัชชัย บัวระพา และ คุณแบ็ม

ขอขอบคุณ %e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a1คุณ ณธวัชชัย บัวระพา และ คุณแบ็ม มาทำยำขนมจีน และนำของพร้อมทุนสนับสนุ่นมาเยี่ยม ผู้ป่วยเนื่องในวันคล้ายวันเกิด  ณ มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอพรเจ้าอวยพร Happy Birthday ให้ประสพสิ่งดีงามยิ่งๆขึ้นไป ขอพระเจ้าอวยพระพร เอเมน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอขอบคุณ คุณดาราเวศม์ และ Mr. Olaf Herde

ขอขอบคุณ คุณดาราเวศม์ และ Mr. Olaf Herde ได้น้ำของใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มูลนิธิกระท่อม พระสิริ ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านประสพผลอันดีในชีวิตยิ่งๆขึ้นไป เอเมนolaf

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอบคุณ คุณริว เอากล้วยบวญชี มาเลี้ยง

ขอบคุณ คุณริว เอากล้วยบวญชี มาเลี้ยงเมื่อวันเสาร์ บ่ายที่ผ่านมา%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a7

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอขอบคุณ ที่มาเยียมสมาชิก

ขอขอบคุณ คุณสงกรานต์ คุณฉวีวรรณ คุณภัททิมา คุณพัชรินทร์ ท่ีได้มามอบผักสดและของใช้จำเป็นมามอบเป็นกำลังใจ ให้สมาชิกมูลนิธิกระท่อมพระสิริ. ขอพะเจ้าอวยพรทุกๆท่านให้ประสพผลอันดีในชีวิตตลอดไป เอเมน%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b8%a3%e0%b8%b5

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอบคุณ คุณ นารี ตุ้มทอง

ขอบคุณ คุณ นารี ตุ้มทอง จากหนองปรือ 3 ตลาดหนองปรือ นำ ขนมจีน แกงเขียวหวาน รสอร่อย มาเลี้ยงกลางวัน ให้สมาชิก บ้านพักรักษ์เพื่อนได้รับประทานกันอย่างอิ่ม เอมใจ ขอพระเจ้าอวยพร ในวันคล้ายวันเกิดของลูกชาย และ การค้าขายจะเกิดผลอันดีงามยิ่งๆขึ้นไป อาเมน

img_3602

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment