ขอบคุณที่มาเยี่ยมอีกครั้ง

ขอขอบคุณ คุณ โอปอ สุพร ที่ชวนเพื่อนๆ คุณ อำนวย อินทะไชย (ครบรอบวันคล้ายวันเกิด) คุณเสาวนีย์ สีเสริม / คุณ จอน /คุณ เจน นำเอา เสื้อผ้า ; รองเท้า ;IMG_3395 IMG_3396 ข้าวสาร และของอุปโภค หลายอย่างมามอบเป็นกำลังใจให้กับสมาชิก บ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้มีสุขภาพที่ดี และ ประสบผลอันดีในทุกสิ่งตลอดไป

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอแสดงความยินดี

ขดแสดงความยินดี กับคุณ แฮม (ภาณุ สหัสสานนท์) ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และได้ ชวน คุณ ตุลาการ คุณ ตอง นำ ไก่ทอด KFC  มาเลี้ยงอาหารกลางวัน และนำเสื้อผ้ามาบริจาคขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้ประสบผลอันดีในทุกสิิ่ง ยิ่งๆขึ้นไป IMG_3393 IMG_3394

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอขอบคุณ คุณกิ่ง และ คุณตี้ ได้นำน้ำมัน และ ซอสปรุงรส มาเพื่อประกอบอาหาร มามอบให้ กระท่อมพระสิริIMG_3359

ขอขอบคุณ คุณณรงค์ศักดิ์ คุณอาทิตยา วรพันธ์ ที่นำเสื้อผ้ามามอบให้กับสมาชิก กระท่อมพระสิริ
IMG_3351

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านให้ประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิต ยิ่งๆขึ้นไป

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

IMG_3347 IMG_3349

ขอขอบคุณ ครอบครัว ทวีวัฒนา ครอบครัว ญาติเจริญ ครอบครัว ชนา ที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมให้กำลังใจแก่สมาชิกกระท่อมพระสิริ บ้านพักรักเพื่อน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอบคุณ คุณ สุมล

ขอขอบคุณ คุณ สมล เบร์ยะกาภู่ ที่ได้นำของมามอบให้กับมูลนิธิกระท่อมพระสิริขอพระเจ้าอวยพรมากๆ และตลอดไป ขอบคุณพระเจ้า IMG_3310

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอบคุณ เจ้สา จาก MINI Siam และคุณแบงค์

ขอขอบคุณ เจ้สา จาก มินิสยาม และ น้องแบงค์ พร้อมเพื่อนๆ ได้นำ เสื้อผ้า กระเพราะปลา น้ำเก๊กฮวยมาเลี้ยงเป็นอาหารกลางวันให้กับสมาชิกกระท่อมพระสิริ ขอพระเจ้าโปรดทรงอวยพรให้ประสพผลอันดีงานในการงานและเกิดผลอันดีในทุกๆสิ่งยิ่งๆขึ้นไป IMG_3307

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอบคุณ สยามสายบันเทิง

ขอขอบคุณ คุณเตเต้ (จาก กลุ่มสยามสายบันเทิง )ที่ได้มาเลี้ยงเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ทั้งอาหารกลางวัน อาหารเย็น และ ได้มอบทุนทรัพย์บางส่วนให้เป็นกำลังใจแก่มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอพระเจ้าโปรดทรงอำนวยพรให้มีสุขภาพที่ดี และประสบผลอันดีที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ IMG_3303 IMG_3311 IMG_3312 IMG_3313

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

Thank you Mr. Kevin

IMG_3293

Thank you Mr.Kevin has support The Glory Hut foundation every month and always .May God blessing him for any good and everything he has done forever .

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ฉลองวันคล้ายวันเกิด คุณย่า ชูศรี และน้อง สุภัชชา

ขอขอบคุณ ครอบครัว ของ คุณ ย่า ชูศรี แก้วปิ่นทอง และ น้อง สุภัชชา ทองอยู่ ที่ได้ นำ ส้มตำ ไก่ย่าง ขนม และ ของใช้ เสื้อผ้า แอบเปิ้ลแสนหวานกรอบ มาให้กำลังใจ ให้สมาชิกมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอพระเจ้าโปรดทรงอำนวยพร ให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรง ประสพแต่ความรุ่งเรืองในทุกสิ่งขอปกป้องคุ้มครองยิ่งๆขึ้นไป 13887129_1257740824239171_6479233909973087277_n 13900170_1257740797572507_8230672607462346756_n

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ขอขอบคุณ U PATTAYA

U PATTAYA HOTEL (MAKE A DIFFERENCE) ได้มอบตู้เย็น 5 ประตู เก้าอี้ทานอาหาร(สีขาว) 20 ตัว , โต๊ะทานอาหาร 4 ตัว ,  ถาดทานอาหาร 30 ชิ้น,  เสื้อผ้า และ เลี้ยงอาหารเช้า อาหารกลางวัน มอบของสดผักสด , ของแห้ง , ของใช้จำเป็นอีกมากมาย มาเป็นกำลังใจให้กับ มูลนิธิกระท่อมพระสิริ และ สมาชิก ให้มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจในการ ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ขอพระเจ้า โปรดทรง อำนวยพรให้ทุกมือทุกชีวิต ตลอดจน การทำงานธุระกิจ กิจการของ U PATTAYA HOTEL จงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองและเกิดผลอันดีในทุกสิ่งยิ่งๆขึ้นไป 13886269_1256909787655608_5197931456128977108_n 12472507_1256909530988967_3680885821302862418_n 13669559_1256909274322326_3022297052019460881_n 13775999_1256909350988985_606426604936025769_n 13882371_1256910027655584_7939546291715542050_n 13882553_1256909080989012_1954343776994841858_n

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment