เรียน ท่านผู้บริจาคทุกท่าน

ทางมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขออนุญาตใช้ช่องทางการประกาศขอบพระคุณผู้บริจาค และแจ้งข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินการด้านต่างๆของมูลนิธิผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/thegloryhutfoundation/ แทนเว็ปไซด์นี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มูลนิธิกระท่อมพระสิริ

Dear Donators

We would like to use Announcement channel to Facebook page https://www.facebook.com/thegloryhutfoundation/

Thank you

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*