ทำเนียบผู้บริหาร Members of the Board

คณะกรรมการมูลนิธิ/Members of the Board

 

Rev.Pornsawan

ศาสนาจารย์พรสวรรค์  คริสต์ภิรักษ์

Rev.Pornsawan     Chrispirak

Chairman of The Foundation

ประธานกรรมการมูลนิธิกระท่อมพระสิริ

…………………………………………………………………………………………………………………………..

น.ส.ซีล่า เฮลสโตน

รองประธานกรรมการมูลนิธิกระท่อมพระสิริ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

ศาสนาจารย์ ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

กรรมการที่ปรึกษา

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Teera Ratchatatibordee

Teera  Ratchatatibordee

เลขานุการ กรรมการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

นายทองเปลว ขำทับทิม

เหรัญญิก

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

เจ้าหน้าที่/Staff

10892025_823240584399233_5709693819107729942_n

สุพรรณี  ลังกา

หัวหน้าโครงการเยาวชน/ฝ่ายปกครอง

Thongchai

ธงชัย  สามนาค

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

somkidสมคิด  เหมาคม

เจ้าหน้าที่ตามสิทธิ์

 hongวิเชียร  บางศิริ
เจ้าหน้าที่ส่งต่อดูแลผู้ป่วย

สุภชัย โสวาที

สุภชัย  โสวาที

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*