ทำเนียบคณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ Board of Committee and Staff

 มูลนิธิฯ 

คณะกรรมการมูลนิธิ

รายได้พรสวรรค์

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

ศจ.พรสวรรค์ คริสต์ภิรักษ์

ประธานมูลนิธิ

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………
 

 

รองประธานมูลนิธิ

น.ส.ซีล่า เฮลสโต

รองประธานมูลนิธิฯ

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………
 

คณะกรรมการ

ศาสนาจารย์ ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

กรรมการ

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. …
 
 

นายธีระ รัชตะธิบดี

เลขานุการผู้บริหารและคณะกรรมการมูลนิธิฯ

คุณธีระ รัชตาธิบดี

 

…………………………………………………………………………………………….. ……………………
 
 

เหรัญญิก

นายทองเปลว ขำทับทิม

เหรัญญิก

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………

10892025_823240584399233_5709693819107729942_n

นางสาวสุพรรณี ลังกา (Supunnee  Langka)

หัวหน้าโครงการ/คณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่

คุณศุภชัย โสวาที

เจ้าหน้าที่ประสานงานตามสิทธิ์
ประสานงาน
……………………………………………………….. …………………………………………..
 
คุณปาฏิหารย์ คริสต์ภิรักษ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
ประสานงานต่างประเทศ
 
……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ….
 
 
 
Director of Digital Media/Infographics
 
คุณทอฝัน  เจริญวงศ์ (Tohfan  Chalernwong)
Assistant Director of Digital Media/Infographics
…………………………………………………………………………………………………………………..
นายสมศักดิ์ ฌอง-คล็อด 
คุณสมศักดิ์ ฌอน-คลู๊ด
อาสาสมัคร/อาสาสมัคร รับส่ง อาสาสมัคร
 
……………………………………………………….. ……………………………………………………….. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*