ทำเนียบคณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ Board of Committee and Staff

 มูลนิธิฯ 

คณะกรรมการบริษัท

รายได้พรสวรรค์

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

ศ.พรสวรรค์ คริสปิรักษ์

ประธานมูลนิธิ

เพีย

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………
 

 

คุณสีลา เฮลสโตน

รองประธานมูลนิธิ

น.ส.ซีล่า เฮลตัน

รอง

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………
 

นายประยูร ลิมหุตเสนีย์

คณะกรรมการบริษัท

มากว่าจารย์ ประยูร ลิมะยุตะเศรณี

อาทิตย์

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………
 
 

นายธีระ รัชตะธิบดี

เลขานุการผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท

คุณธีระ รัชตาธิบดี

เยื้องๆและบริหาร

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………
 
 

นายทองแพรว คำทับทิม

เหรัญญิก

นายทองเปลว มะเขือเทศทับทิม

เหรัญญิก

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………

10892025_823240584399233_5709693819107729942_n

คุณสุพรรณี ติ

นางสาวสุพรรณี ลังกา

หัวหน้าโครงการ/ตำรวจ/คณะกรรมการ

หัวหน้าโครงการเยาวชน/ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ/คณะกรรมการบริษัท

เจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่

นายศุภชัย เศรษฐี

คุณศุภชัย โสวาที

เจ้าหน้าที่ประสานงานตามสิทธิ์
ประสานงาน
……………………………………………………….. …………………………………………..
นายปฏิหาร คริสปิรักษ์
คุณปาฏิหารย์ ปาปิรักษ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
ประสานงานต่างประเทศ
 
……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ….
 
นายสมศักดิ์ ฌอง-คล็อด 
คุณสมศักดิ์ ฌอน-คลู๊ด
อาสาสมัคร/อาสาสมัคร รับส่ง อาสาสมัคร
 
……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ………….
นางสาวจริดา อามีนา
คุณจีดร้า
Volunteer/อาสาสมัคร ผู้ให้คำแนะนำด้านอาชีพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*