ทำเนียบคณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ Board of Committee and Staff

 มูลนิธิกระท่อมพระสิริ 

คณะกรรมการมูลนิธิ

รายได้พรสวรรค์

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำ

ศจ.พรสวรรค์ คริสต์ภิรักษ์

                                     ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………
 

น.ส.ซีล่า เฮลสโต

รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………
 

ศาสนาจารย์ ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

กรรมการบริหาร

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. …
 
 

นายธีระ รัชตะธิบดี

กรรมการบริหารและเลขานุการบริหาร

 

…………………………………………………………………………………………….. ……………………
 
 

นายทองเปลว ขำทับทิม

เหรัญญิก

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ……………………

10892025_823240584399233_5709693819107729942_n

นางสาวสุพรรณี ลังกา (Supunnee  Langka)

หัวหน้าโครงการ/คณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่

คุณศุภชัย โสวาที

เจ้าหน้าที่ประสานงานตามสิทธิ์
ประสานงาน
……………………………………………………….. …………………………………………..
 
คุณปาฏิหารย์ คริสต์ภิรักษ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
ประสานงานต่างประเทศ
 
……………………………………………………….. ……………………………………………………….. ….
 
 
 
Director of Digital Media/Infographics
 
คุณทอฝัน  เจริญวงศ์ (Tohfan  Chalernwong)
Assistant Director of Digital Media/Infographics
…………………………………………………………………………………………………………………..
นายสมศักดิ์ ฌอง-คล็อด 
คุณสมศักดิ์ ฌอน-คลู๊ด
อาสาสมัคร/อาสาสมัคร รับส่ง อาสาสมัคร
 
……………………………………………………….. ……………………………………………………….. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*