ทำเนียบคณะกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ Board of Committee and Staff

 คณะกรรมการมูลนิธิ 

Board of Committee

Rev.Pornsawan

ศาสนาจารย์พรสวรรค์  คริสต์ภิรักษ์

Rev.Pornsawan     Chrispirak

Chairman of  The Foundation

ประธานกรรมการ

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ms.Seela Helstone

Deputy Chairman of The Foundation

น.ส.ซีล่า เฮลสโตน

รองประธานกรรมการ

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Mr.Prayoon Limahutasaenee

Board of Committee

ศาสนาจารย์ ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

กรรมการ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

Mr.Teera  Ratchatatibordee

Executive Secretary and Board of Committee

คุณธีระ รัชตาธิบดี

กรรมการและเลขานุการบริหาร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mr.Thongplaew Kamtubtim

Treasurer

นายทองเปลว ขำทับทิม

เหรัญญิก

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

เจ้าหน้าที่/Staff

10892025_823240584399233_5709693819107729942_n

นางสาวสุพรรณี  ลังกา

Ms.Supannee Langa

หัวหน้าโครงการเยาวชน/ฝ่ายปกครอง

Head of Youth Project/Operation Manager

Mr.Somkid Maokom

สุภชัย โสวาที

Mr.Supachai Sovatee

 Operation Staff

คุณสุภชัย  โสวาที

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*