สิ่งที่ต้องการรับบริจาค / What’re we needs ?

สิ่งของที่มูลนิธิฯต้องการรับบริจาคในขณะนี้ มีดังต่อไปนี้

 1. ขอรับบริจาค ปั้มน้ำสำหรับใช้ และสำหรับทิ้ง ขอรับบริจาคเพื่อใช้สำรอง ในกรณีที่ปั้มเสีย

ภาพตัวdt300-3ติดตั้งปั๊มน้ำอย่าง

 

 

 

 

 

 

 

3. รอจักรยานยนต์พ่วงข้างพร้อมหลังคา

 

 

รายการที่เป็นความจำเป็นในการ ดุแลผู้ป่วย และต้องใช้เป็นประจำ มีรายการดังนี้

 • เงินค่าใช้จ่าย, งบประมาณในการใช้จ่ายในแต่ละวัน
 • ผักสด ต่างๆ
 • ไข่ไก่
 • เนื้อ  หมู  หมูสับ   ไก่สด และอาหารสดต่างๆ
 • ข้าวสาร
 • นม ยู เอส ที
 • ของใช้จำเป็น เพื่อสุขอนามัยส่วนตัว
 • เสื้อผ้าชาย  กางเกงผู้ชาย กางเกงขาสั้น ชุดชั้นในชาย ใบมีดโกนหนวด
 • เครื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อใช่ในสำนักงาน
 • เครื่อง ปรินเตอร์ (ที่สามารถ  ถ่ายสำเนาเอกสาร ส่งแฟ็กเอกสาร และ พิมพ์ภาพถ่ายได้)

2. เครื่องกรองน้ำ Water filter

 

บัญชี ธนาคาร กรุงเทพ สาขาเมืองพัทยา ชื่อบัญชี The Glory Hut Foundation

หมายเลขบัญชี      484 – 415735 – 6

The items that  we are needed to take care and treat our  patients here in The Glory hut Foudation  and must be used regularly.

There is a list of various

 1. Budget for support in Foundation
 2. fresh vegetables,
 3. chicken eggs as follows: raw beef, pork, chicken,and sea food
 4. rice,
 5. and  personal hygiene for Male and Female
 6. Men’s pants. Men’s underwear, men’s clothing.
 7. Office PC computer
 8. Printer ( scan , Fax and  photocopy )
 9. Computer note book new version for use in Foundation

Bank Account     Bangkok  Bank     Account Name      The Glory Hut Foundation

Account Number 484-415735-6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*