14.08.2012

วันเกิดคุณสุทัศน์ มาเลี้ยงอาหารแด่ผู้ป่วย

Happy birthday’ Khun Sutus. Take a foods for us.

ดูภาพต่อ/See more Picture …. click 

……………………………………………………………………

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*