ปลูกผักกินกัน / Plant vegetables

17.09.2012

ปลูกผักกินกัน  ผู้ป่วยบ้านบ้านพักรักษ์เพื่อน มูลนิธิกระท่อมพระสิริ ปลูกพืชผักสวนครัวที่ข้างบ้าน เพื่อเป็นอาหารไว้รับประทานและลดค่าใช้จ่าย   เป็นกิจกรรมในการออกกำลังกายของผู้ป่วยเอง

Vegetables. Patients  at RakpuanHome , Gloryhut Foundation. Planting vegetables at the side of the house. To food intake and reduce costs. Activities in the exercise of their patients.

ดูภาพกิจกรรมต่อ     See more ….  Click

 

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*