แปลงผักปลอดสารพิษ

สมาชิกบ้านพัก ปลูกผักทานเอง และบางส่วนขายเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆของสมาชิก พอกิน พอใช้ สุขภาพดีค่ะ

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*