Image may contain: 2 people, people standing

27.1.17 มูลนิธิกระท่อมพระสิริขอขอบคุณ คุณโมนาที่ได้บริจาคเสื้อผ้าให้กับผู้ป่วย ท่านสามารถ นำเสื้อผ้า และ ชุดชั้นใน ของ ชาย/หญิง มามอบให้ กับ มูลนิธิฯได้เสมอ ทางมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ขอขอบพระคุณในการช่วยให้เราทำงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา และการต่อสู้กับผลกระทบของชีวิต และจะยังคงทำงานต่อไป ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน เอเมน

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*